Štampani beton – Kamen

Verna imitacija prirodnog klesanog kamena. Lak moze biti različitih nijansi, a u ovu kategoriju spada i štampani beton krug koji znatno ukrašava prostor i naglašava efekat kamena, a savršeno se uklapa dimenzijski u štampani beton kamen. Dimenzije elemenata 42×42, 21x21cm