Kostolac, nova Sandra, Mihajlovac pijaca i Požarevac autobuska stanica, završeno početkom 2017. godine.

Pređašnji radovi