Kombinacija svih vrsta našeg štampanog betona

Dvorište u prostorijama FMP. U Mihajlovcu, završeno početkom 2017. godine.

Pređašnji radovi