Štampani beton daska i panj

Žarkovo Beograd, kafić Pateras. Završeno početkom 2017.godine.

Pređašnji radovi