Štampani beton travertino i kružno stepeniste

Štampani beton travertino. U Češljevoj bari, Požarevac, završeno u Avgustu 2016. godine.
Pređašnji radovi